อบต.เขาไม้แก้ว พ่นยาฆ่าเชื้อโควิค-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

          ขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้มข้นในเรื่องของการบังคับกฎหมาย เพื่อดำเนินการมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 เนื่องจากขณะนี้ในประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามที่มีกระแสข่าวรายงานจากสื่อมวลชนตลอดทั้งวัน
          ล่าสุดเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 มกราคม 2563 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้สั่งการให้นายวิรัตน์ ยังถาวร และนายบัญชา อุดง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่นำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกไปพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ทั้ง 5 หมู่ ภายใน ต.เขาไม้แก้ว ตามชุมชนต่างๆ อาทิ บริเวณตลาดเขาไม้แก้ว ร้านค้าของชำ และสถานีบริการเติมน้ำมัน เป็นต้น
            สำหรับการพ่นยาในครั้งนี้เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ สร้างปัญหาให้กับผู้คนทั่วโลก และนอกจากนี้แล้วประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ให้ได้โดยเร็ว

Advertisement