ส.ส.เขต 7 ชลบุรี ยังเดินหน้าพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่

            หลังจากที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้ตกอยู่ในสภาวะพื้นที่สีแดง เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายราย และไทม์ไลน์ของผู้ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ของแต่ละคนได้ไปหลายสถานที่ในอำเภอบางละมุง จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความแตกตื่น หดหู่ ไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
            ล่าสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทางด้าน น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี เขต 7 มอบหมายให้นายสมชาย โคตล่ามแขก นายเสนีย์ ค้าขาย นายกัณปร์สาน รัตนะ ผู้ช่วย ส.ส พร้อมจิตอาสา ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานที่จุดเสี่ยงตามไทม์ไลน์ของผู้ได้รับเชื้อ อาทิ ร้านนำชัยโฮม อิเล็คโทรนิคส์ พัทยากลาง, ท่ารถนครชัยแอร์, ท่ารถรุ่งเรือง, ร้านศาสตร์สุรา, ร้านเสม็ดออนิวส์, และตลาดโพธิสาร
           ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ต้องมีการป้องกัน และดูแลตัวเอง สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ทุกครั้งที่ออกมาจากบ้าน ล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน ไม่ควรไปสถานที่มีผู้คนเยอะ
            หากท่านใดพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วมเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19