เมืองพัทยาฉีดพ่นล้างทำความสะอาดตลาดเก่าลานโพธิ์ นาเกลือ เดินหน้าคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

            29 ธันวาคม 2563 ที่ตลาดเก่าลานโพธิ์ นาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายมาโนช หนองใหญ่ พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ลงพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ภายในตลาดและพื้นที่โดยรอบ เพื่อคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
            โดยได้ทำความสะอาดครั้งใหญ่ หรือ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมประชาสัมพันธ์ และกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าภายในตลาด
            นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ เป็นตลาดที่เน้นการขายอาหารทะเลสดเป็นหลัก แต่ส่วนใหญ่สินค้าที่ได้มาจากการทำประมงในพื้นที่ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการตรวจสอพบว่ามีแรงงานจำนวน 2 ราย เดินทางไปซื้อสินค้าที่ตลาดในจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้นำตัวแรงงานและผู้ใกล้ชิดไปตรวจหาเชื้อและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค กระทั่งทราบว่าทั้ง 2 รายและคนใกล้ชิดไม่พบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด จึงมั่นใจได้ว่าภายในตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือแห่งนี้ปลอดภัย และยังไม่มีผู้ติดเชื้อทั้งในกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าหรือกลุ่มแรงงานต่างด้าวแม้แต่คนเดียว