เมืองพัทยาจับมือเจ้าท่า บูรณาการเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ 2564

            วันที่ 29 ธ.ค.63 นายพิสูจน์ อมรยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ ท่าเรือพัทยาใต้ (ท่าA) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมชมการปล่อยขบวนเรือของเรือตรวจการณ์เรือกู้ภัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา หมวดรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ กองบังคับการอำเภอบางละมุง และเครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 20 เข้าร่วมพิธีเปิด
           สืบเนื่องจากกรมเจ้าท่าได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ “ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย” สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ไปทางน้ำ และมีคำสั่งกรมเจ้าท่าให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ประกอบกับขณะนี้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 และเข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ เจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยเคร่งครัด
             ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทั้งในด้านบุคคล องค์วัตถุ และกระบวนการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อควบคุม กำกับ และอำนวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสารสำหรับการสัญจรท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา จึงได้ร่วมกับเมืองพัทยา กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา หมวดรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ กองบังคับการอำเภอบางละมุง และเครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 20 จัดกิจกรรม “โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อบูรณาการและสนธิกำลังร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อควบคุมกำกับดูแล และอำนวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสารสำหรับการสัญจรท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
            ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำ สามารถแจ้งเหตุทางน้ำได้ที่สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา โทร.038-111-278