ผบช.ภ.2 รับนโยบาย ผบ.ตร. เล็งผุดโครงการติดตั้งกล้อง CCTV เมืองพัทยา เพิ่มดวงตาสอดส่องเมืองท่องเที่ยว ช่วยตำรวจลดอาชญากรรม

            พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ กล่าวว่า สืบเนื่องจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ได้มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจได้ให้ของขวัญแก่ประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยอยากจะเห็นเมืองใหญ่ ๆ หรือเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศเป็นเมืองนำร่องที่จะติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงทั้งหลาย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าภาพในการตรวจสอบดูแลกล้อง CCTV เพื่อให้ใช้การได้ตลอดเวลา และสามารถใช้ในงานออนไลน์สามารถดูในโทรศัพท์มือถือได้ ทำให้ทราบเมื่อเกิดเหตุตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ก็จะสามารถติดตามข้อมูลของคนร้ายว่าหลบหนีไปเส้นทางไหน และใช้พาหนะอะไรในการหลบหนี ก็จะทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีประสิทธิภาพขึ้นในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
           ทั้งนี้ ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีโครงการทำนองเดียวกันนี้นำร่องติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานครฯ รวมแล้วกว่า 9,000 ตัว ด้วยงบประมาณจากภาครัฐ รวมประมาณกว่า 30 ล้านบาท แต่ในเมืองพัทยาขณะนี้ยังไม่ได้รับงบประมาณใด แต่จะหาภาคีเครือข่ายมาร่วมดำเนินการในส่วนนี้ โดยในเมืองพัทยาได้กำหนดจุดเสี่ยงไว้รวมทั้งสิ้น 124 จุด ซึ่งจะใช้กล้อง CCTV ประมาณ 200 ตัว ซึ่งในการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน ซึ่งทางผู้บังกับการภาคจังหวัดชลบุรีก็ได้รับปากไว้ว่าจะเร่งขับเคลื่อนดำเนินการ
            อีกเรื่องที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยากเห็นคือ เรื่องของการให้บริการของตำรวจที่มีความรวดเร็ว โดยจะมีการเพิ่มจุดรับแจ้งเหตุแยกออกไปเป็นจุดรับแจ้งเหตุย่อยที่จะให้ประชาชนสามารถมาแจ้งเหตุได้ในเบื้องต้น และหากดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตรงจุดย่อยก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบริการประชาชนตรงจุดนั้นเลย แต่ถ้าเป็นคดีใหญ่ก็ให้มาที่สถานีตำรวจหรือโรงพักหลัก โดยของ สภ.เมืองพัทยาได้กำหนดให้เพิ่มจุดรับแจ้งเหตุย่อยขึ้นมาอีกหนึ่งจุด

Advertisement