สภ.เมืองพัทยาเข้มจัดตั้งจุดคัดกรองทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

          หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยต้องมีผู้ติดเชื้อ ภายในประเทศ จำนวน 115 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ จำนวน 15 ราย และผู้ป่วยในแรงงานต่างด้าว จำนวน 14 ราย รวมมีผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมด จำนวน 144 ราย ทำให้ประเทศต้องมีการป้องกัน และคัดกรองเข้มข้นขึ้น
           ล่าสุดเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สภ.เมืองพัทยา ได้มีการจัดทำทางเข้าออกที่บริเวณหน้าประตูเข้า สภ.เมืองพัทยา ให้เข้า-ออกทางเดียวผ่านจุดคัดกรอง โดยมีการเตรียมเครื่องมือวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ สมุดลงชื่อผู้เข้า หรือการสแกน QR Code ไทยชนะ และนอกจากนี้ทางด้าน สภ.เมืองพัทยา ยังได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจจับระบบคัดกรองภาพความร้อน ซึ่งมีการตรวจจับความร้อน และระบบเตือนที่ชัดเจนแม่นยำ
           อย่างไรก็ตามอยากให้ผู้ที่เดินทางมายัง สภ.เมืองพัทยา ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากท่านพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น ไปพบแพทย์ทันที และงดการเดินทางเข้าแหล่งชุมชน

Advertisement