เมืองพัทยา จัดกิจกรรมเชิงรุกป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการเชิงรุก ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค

          ที่บริเวณที่ทำการชุมชนเขาน้อยพัทยา ภายในซอยสุขุมวิท 67 ส่วนควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้คำแนะนำเกี่ยวการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ พร้อมด้วยนางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข และประชาชน เข้าร่วมตรวจคัดกรองโรคจำนวนมาก
         โดยภายในกิจกรรมเชิงรุกป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชนเขาน้อยในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ จ่ายยาฆ่าพยาธิ คัดกรองสุขภาพประชาชน พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แจกถุงยางอนามัย และแจกทรายอะเบท อีกทั้งยังได้มีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
             สำหรับการจัดกิจกรรมเชิงรุกป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชนนั้นก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการเชิงรุก ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิได้รับบริการที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการดูแลคัดกรองปัญหาสุขภาพให้แก่ประชาชนอีกด้วย