ผกก.สภ.เมืองพัทยา เผยแนวทางและนโยบายในการทำงาน ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ผบ.ตร. ในการ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” กำลังพลต้องมีจิตบริการเป็นมิตรกับประชาชน

           พันตำรวจเอก พิศิษฏ์ พูลทรัพย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยถึงแนวทางและนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ว่า หลังเข้ารับตำแหน่ง ผกก.สภ.พัทยานั้นจะขับเคลื่อนองค์กร สภ.เมืองพัทยา ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” และวิสัยทัศน์ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย มีมาตรฐานสากลและเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน”
            ทั้งนี้นโยบายที่อยากจะดำเนินการในการดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.พัทยานั้นอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบว่าอาชีพตำรวจ คือ อาชีพของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการที่ดีจะต้องให้บริการด้วยความเต็มใจ เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และที่สำคัญจะต้องให้บริการแบบไม่คิดแสวงหาผลประโยชน์ ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง แต่จะต้องให้บริการด้วยจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง โดยจะเน้นย้ำสิ่งเหล่านี้กับกำลังพล สภ.เมืองพัทยาทุกนายทุกส่วนงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน