นายกเมืองพัทยาสั่งด่วน! ยกเลิกการจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ พร้อมอีก 3 กิจกรรม และเลื่อนการศึกษาดูงานข้าราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

            (23 ธ.ค.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเมืองพัทยา (ศปก.เมืองพัทยา) โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รักษาการปลัดเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
            โดยในที่ประชุมนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยมีไทม์ไลน์โควิดพ่อค้าที่ผลออกมาเป็นบวกในการตรวจครั้งที่ 1 และขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กทม. ซึ่งพบมีการส่งอาหารในพื้นที่นาเกลือ ทำให้นายกเมืองพัทยาได้มีการสั่งงดการจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือออกไปก่อน พร้อมทั้งสั่งให้มีการยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็ก 2564 กิจกรรมวันครู การจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2564 รวมไปถึงให้เลื่อนการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ออกไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

            ส่วนการงานวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปราบดาภิเษก 28 ธ.ค.นี้ นั้นจะเป็นการจัดงานภายในเท่านั้น จะไม่เชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมแต่อย่างใด เพื่อป้องกันและควบคุมจำนวนคน ในการเว้นระยะห่าง ในการจัดกิจกรรม