สั่งงดแล้ว! “เคาท์ดาวน์พัทยา” นายกพัทยาแถลง สบค.ชลบุรี สั่งงดกิจกรรมห้ามรวมตัวเป็นจำนวนมาก ย้ำ “ตั้งการ์ดสูง” กันแพร่ระบาดโควิด-19

          (22 ธ.ค.63) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครที่มีกรณีของการติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนและแรงงานต่างด้าวพันกว่าราย และพบว่ายังมีการลุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆ ในหลายจังหวัดจนเป็นที่หวาดวิตกของประชาชนโดยทั่วไปว่าอาจเกิดการแพร่ระบาดในรอบ 2 ขึ้นนั้น
             ในส่วนของจังหวัดชลบุรีเอง ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นทางการเร่งด่วน เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเองก็มีจำนวนแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมาก

           โดยได้สั่งการให้ออกสำรวจและตรวจสอบตามแหล่งพักพิงและที่พักอาศัยของกลุ่มแรงงานเหล่านี้ทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผู้ใดไปหรือมาจากพื้นที่เสี่ยง แต่เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงออกคำสั่งให้ทุกพื้นที่งดการจัดกิจกรรมหรือ Event ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะกิจกรรมที่จะมีการรวมตัวของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถจำกัดจำนวนได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแม้จะมีมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวดก็ตาม ส่งผลให้เมืองพัทยาต้องประกาศงดการจัดกิจกรรมงาน “พัทยาเคาท์ดาวน์ 2021” ในปีนี้ออกไปจากปฏิทินการท่องเที่ยวแล้ว ด้วยคาดหมายว่างานปีนี้หากมีการจัดงาน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานกว่า 3 แสนคน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากในการควบคุมและป้องกันอย่างทั่วถึง
           อย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีการจัดกิจกรรม “พัทยาเคาท์ดาวน์ 2021” แต่ก็คาดว่าในช่วงปีใหม่นี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ด้วยภาคตะวันออกสถานการณ์ของปัญหาไม่ได้ลุกลามและน่าวิตกมาก จึงได้ขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการต่างๆ หากมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการภายใน ก็ให้แจ้งข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติของการป้องกันตามมาตรการของ สบค.ที่กำหนดไว้ ทั้งในเรื่องของเจลล้างมือ แมสปิดหน้า และการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing และการรวมตัวกันไม่เกินกว่า 300 คนขึ้นไป เพื่อพิจารณาในการอนุญาต
           ขณะที่เมืองพัทยาเองก็ต้องออกสุ่มตรวจ เฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หรือจำเป็นต้อง “ตั้งการ์ดสูง” กว่าเดิม เพื่อลดปัญหา และสร้างความสบายใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว