นายก อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่เขาไม้แก้วเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติ

           วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาไม้แก้ว ร่วมกันเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่หมู่ 1-5 ตำบลเขาไม้แก้ว ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ
            สำหรับคณะผู้บริหาร อบต.เขาไม้แก้ว สมาชิก อบต.เขาไม้แก้ว เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึง อสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วย และผู้พิการในครั้งนี้ เพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ได้มีการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ พร้อมเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ
          นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจวัดความดันแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ และแนะนำการทำกายภาพเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข

Advertisement