สายัณห์ จันทร์ทอง ว่าที่ ส.อบจ.เขต 4 ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนได้มอบให้ ยืนยันสามารถทำงานได้กับทุกทีมโดยไม่มีปัญหาแม้เป็นผู้สมัครอิสระก็ตาม ด้านการประสานงานกับท้องถิ่นคาดไม่มีปัญหาเพราะในอดีตเคยทำงานร่วมกันมาก่อน

           (21 ธันวาคม 2563) หลังจากที่ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขต 4 พบว่านายสายัณห์ จันทร์ทอง ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น 4,900 คะแนน ส่งผลให้ได้รับตำแหน่ง ส.อบจ.เขต 4
         โดยในวันนี้นายสายัณห์ได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ได้มอบให้ ซึ่งสวนใหญ่เชื่อว่ามาจากการทำงานจิตอาสาเพื่อชุมชนมาโดยตลอด ทั้งนี้หลังจากที่หลุดพ้นการเป็น สท.เทศบาลเมืองหนองปรือ เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา พบว่าก็ได้เดินหน้าทำงานเพื่อมวลชนมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังผล ซึ่งเป็นเพราะการทำงานเพื่อส่วนรวมที่ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นหน้าค่าตากันมาโดยตลอด จึงคาดว่าน่าจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตัดสินใจเลือกคนทำงาน เข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งคะแนนเสียงที่ได้มานั้นถือว่าเกินคาดที่ได้ตั้งเป้าไว้ ส่วนตัวแล้วตื้นตันมาก เพราะไม่คิดว่าจะได้คะแนนมากมายขนาดนี้ ทั้งนี้หลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชน ซึ่งการเข้ามาในฐานะผู้สมัครอิสระหนึ่งเดียวในเขตอำเภอบางละมุงนั้นก็ไม่ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด เนื่องจากก่อนที่จะทราบผลการนับคะแนนก็เปิดใจไปแล้วว่าส่วนตัวสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มใดก็ได้ เนื่องจากการเข้ามาทำงานตำแหน่ง ส.อบจ.ก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อยู่แล้ว
            และนอกจากเรื่องของการพัฒนาพื้นที่แล้ว เรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการที่หมู่บ้าน นิติบุคคลไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าไปหาเสียงนั้น ส่วนตัวก็ยังสงสัยว่าสามารถทำได้หรือไม่ พร้อมเตรียมประสาน กกต.จังหวัดชลบุรีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากถือเป็นอุปสรรคอย่างมากของผู้สมัคร ซึ่งการที่ผู้สมัครลงพื้นที่ไปหาเสียงนั้นก็ถือว่าเป็นการช่วยกันกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ออกไปใช้สิทธิ์ในการหาเสียงครั้งนี้อีกด้วย

Advertisement