วิทยา คุณปลื้ม นั่งแท่นนายก อบจ.ต่ออีกสมัย หลังคะแนนทิ้งห่างคู่แข่ง ด้านสมาชิก อบจ.อำเภอบางละมุง เขต 4 เรารักชลบุรีพ่ายให้ผู้สมัครอิสระราบคาบ ส่วนเขตที่เหลือ แชมป์เก่าเรารักชลบุรีกวาดเรียบ

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเขตต่างๆ ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. พบว่าแต่ละหน่วยต่างดำเนินการนับคะแนนกันอย่างโปรงใส ทั้งนี้หลังจากที่แต่ละหน่วยได้ทำการนับคะแนนเป็นที่เรียบน้อย คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นำอุปกรณ์การเลือกตั้ง พร้อมด้วยบัตรเลือกตั้งที่ได้ทำการนับคะแนนส่งคืนศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.ชลบุรี ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง พร้อมแจ้งคะแนนนายกอบจ.และ ส.อบจ.ที่ได้ทำการนับคะแนนเสร็จสิ้น ต่อศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งอำเภอบางละมุง
          ทั้งนี้หลังจากคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งต่างๆ เดินทางมาถึงศูนย์อำนวยการเลือกตั้งอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำรวมผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จนเวลาประมาณ 23.30 น.ผลการนับคะแนนอย่างไม่ทางการ ปรากฏว่า นายวิทยา คุณปลื้ม ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 1 กลุ่มเรารักชลบุรี นั่งแท่นนายก อบจ.อีก1 สมัย ด้วยคะแนน 337,107 ทิ้งห่างผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 2 นางสาวพลอยลภัสร์ สิงโตทอง กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ไปแบบไม่เห็นฝุ่น ด้วยคะแนน 168,997 ซึ่งทั้งหมดเป็นผลจากการรวมคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.ชลบุรี ทั้ง 11 อำเภอ 42 เขตเลือกตั้ง
         ซึ่งในส่วนของผลการนับคะแนนนายก อบจ.ทั้ง 9 เขตในพื้นที่อำเภอบางละมุง ปรากฏว่าอันดับ 1 นายวิทยา คุณปลื้ม เบอร์ 1 กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนนไป 49,308 คะแนน อันดับ 2 นางสาวพลอยลภัสร์ สิงโตทอง 37,967 คะแนน อันดับ 3 นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง 4,583 คะแนน อันดับ 4 นายสภา พละวารี 889 คะแนน ส่วนผลการเลือกตั้งส.อบจ.พื้นที่อำเภอบางละมุงอย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มเรารักชลบุรีกวาดที่นั่งสมาชิก อบจ.ได้เกือบทุกเขต เว้นเขตที่ 4 ที่พ่ายให้กับผู้สมัครอิสระ ทั้งนี้สำหรับผลการนับคะแนน ส.อบจ.ชลบุรี อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 9 เขตอำเภอบางละมุง เขตเลือกตั้งที่ 1 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 48 หน่วยเหลือกตั้ง อันดับได้แก่ 1 นายทองหล่อ อำผึ้ง กลุ่มเรารักชลบุรี 4,335 คะแนน อันดับ 2 นายไพร มั่งคั่ง 4,041 พรรคก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี เขตเลือกตั้ง 2 มีหน่วยเลือกตั้ง 37 หน่วย อันดับ 1 ได้แก่ นายนคร ผลลูกอินทร์ กลุ่มเรารักชลบุรี 3,803 คะแนน อันดับ 2 นายทวิช เหลืองทองพัฒนา กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 2,691 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 3 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 45 หน่วย ผลปรากฏว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ นายยะยา เซ็นต์สุรีย์ กลุ่มเรารักชลบุรี 4303 คะแนน อันดับ 2 นายธงไชย สุขโขใจ กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 3,286 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 4 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 45 หน่วยเลือกตั้ง ผลปรากฏว่าอันดับ 1 ได้แก่ นายสายัณห์ จันทร์ทอง ผู้สมัครกลุ่มอิสระเบอร์ 2 ได้คะแนน 4,900 คะแนน อันดับ 2 นายพรเทพ นพรุจกุล กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนน 3,189 คะแนน
          หน่วยเลือกตั้งที่ 5 มีทั้งหมด 41 หน่วย ผลปรากฏว่าอันดับ 1 นายวิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ์ กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนน 5,685 คะแนน อันดับ 2 นายธนัท ประทุมแดง กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 4,809 คะแนน หน่วยเลือกตั้งที่ 6 มีหน่วยเลือกตั้ง 48 หน่วย ผลปรากฏว่าอันดับ 1 นายวิวัฒน์ หอมปลื้ม กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนนไป 7,304 คะแนน อันดับ 2 นายสมยศ นานาประเสริฐ์ กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 4,578 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 7 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 47 หน่วย ผลปรากฏว่าอันดับ 1 นายปารเมศ ประกอบธรรม กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนนไป 7,823 คะแนน อันดับ 2 ว่าที่ร้อยตรีสุธน ด้วงมหาศร กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้คะแนนไป 4,405 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 8 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 44 หน่วย ผลปรากฏว่าอันดับ 1 นายแมน อินทรพิทักษ์ กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนน 5,861 คะแนน อันดับ 2 นายกัณตพัฒน์ บุญวิสิฐศักดิ์ กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้คะแนน 3,710 คะแนน และเขตเลือกตั้งที่ 9 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 47 หน่วย ผลปรากฏว่าอันดับ 1 นายสกน ผลลูกอินทร์ กลุ่มเรารักชลบุรี 4,331 คะแนน อันดับ 2 นางสาวศุภานัน โกลด์สมิธ กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้คะแนน 4,026 คะแนน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นายก อบจ.ชลบุรี และ ส.อบจ.ชลบุรี อำเภอบางละมุง ทั้งนี้ในส่วนของการรับรองผลการเลือกตั้งครั้งนี้หากพบว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกิดขึ้น ทาง กกต.ชลบุรีก็น่าจะสามารถประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการได้ในเร็ววันนี้

Advertisement