Pipo Pony Club จัดการแข่งขันภายใน Little Rider Final equestrian festival of Riding School 2020 แสดงศักยภาพนักขี่ม้ารุ่นเยาว์

         วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่โรงเรียนสอนขี่ม้า Pipo Riding School ได้มีการจัดการแข่งขัน Little Rider Final equestrian festival of Riding School 2020 โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นเล็ก(Test A) รุ่นกลาง(Test B) รุ่นใหญ่(Test C) มีนักแข่งขันเยาวชนจากนานาชาติ จำนวน 25 คน เข้าร่วมแข่งขัน
        สำหรับการแข่งขัน Little Rider Final equestrian festival of Riding School เป็นการแข่งขันภายใน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อให้เด็กได้แสดงศักยภาพในการขี่ม้า สร้างความสามัคคี และที่สำคัญเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีของเด็กๆ
           และในส่วนของผลการแข่งขันของแต่ละรุ่นมีดังต่อไปนี้ รุ่นใหญ่(Test C) ชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Andaryana Murray รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Siriya Sornlad และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ Laphatlada Baiya รุ่นกลาง(Test B) ชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Thanapong Mongkhonsak รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Chermarn Inphithak และ Pakwan Sarapee รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ Porrawat Phanacharoen และในส่วนรุ่นเล็ก(Test A) ชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Pipooh Subcharoen รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Nawaporn Thong-in รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ Theepob Chunbuajan
          ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจสามารถเข้ามาติดต่อสมัครเรียนได้ที่ Pipo Riding School ตั้งอยู่ที่เรียบถนนมอเตอร์เวย์ใกล้กับด่านเก็บเงินหนองปรือ สนใจติดต่อสอบถามโทร 062-505-7751