เริ่มแล้ว! การแข่งขันกีฬาเยาวชน ฟุตบอล 7 คน เยาวชนเมืองพัทยา 17-25 ธ.ค.63 นี้ ที่สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา

            เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 ที่สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา รายการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เยาวชนเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา พร้อมทีมฟุตบอลเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตเมืองพัทยาเข้าร่วม
           สำหรับการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เยาวชนเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนเมืองพัทยารักการออกกำลังกาย มีความสนใจในการฝึกฝนพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาของตนเอง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยวชนเมืองพัทยาห่างไกลยาเสพติดด้วยการหันมาเล่นกีฬา สิ่งสำคัญคือสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับอาชีพสรา้งรายได้ให้ตนเองและครอบครัวต่อไปได้
           การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เยาวชนเมืองพัทยา จัดเป็นการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย มีทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 24 ทีม โดยทำการแข่งขันกันตั้งแต่วันที่ 17-25 ธ.ค.63 นี้ ที่สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา โดยทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเป็นเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากนายกเมืองพัทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากนายกเมืองพัทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากนายกเมืองพัทยา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากนายกเมืองพัทยา

 

Advertisement