บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่เมืองพัทยาเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่พบปัญหาใด ๆ ประชาชนทยอยออกมาเลือกตั้งใช้สิทธิตลอดทั้งวัน

          ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย และรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่ของตนเองกันโดยตลอดนั้น
          ข่าวรายงานว่าในส่วนของการเลือกตั้งที่เมืองพัทยา พบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุหรือปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาได้ทยอยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้งของตนเองกันตลอดทั้งวัน โดยบรรยากาศที่เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 22-24 อ.บางละมุง ได้กำหนดให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารเป็นคูหาเลือกตั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.เมืองพัทยาร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
            นอกจากนี้ ในส่วนของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 11 อ.บางละมุง ก่อนจะเปิดเผยว่าวันนี้ประชาชนออกมาใช้สิทธิกันต่อเนื่องและเชื่อว่าจะออกกันมาใช้สิทธิเพิ่มมากขึ้นเพรา กกต.ได้ขยายเวลาปิดหีบเลือกตั้งไปถึงเวลา 17.00 น. ซึ่งคาดว่าการเลือกตั้ง อบจ.ในครั้งนี้น่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งไปจนถึงเวลาปิดหีบรวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

Advertisement