รับบิชคอมขอบคุณรองนายกเมืองพัทยาดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ชาวบ้านริมป่าชายเลนมีรายได้เพิ่ม

          เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.63 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดบ้านพักให้การต้อนรับ น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ในโอกาสที่เดินทางมามอบกระเช้าปลอดภัยและของชำร่วย “ต้นไม้บุกเบิกรักษ์ความสะอาด” ในฐานะที่ได้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแสดงกำลังใจที่ดีต่อกัน
          น.ส.สุภาดา ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication กล่าวว่า หลังจากที่ได้บุกเบิกทำความสะอาดและอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยาร่วมกับชุมชนวัดช่องลม จนมีผลเป็นรูปธรรมชัดเจนเพิ่มขึ้น เมืองพัทยาก็ได้เข้ามาทำการสนับสนุนอุปกรณ์เก็บขยะเป็นสวิงตักขยะและเรือพายเก็บขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการบูรณการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
           ล่าสุดมีรายงานว่าเมืองพัทยาได้สนับสนุนงบประมาณจัดเก็บขยะภายในคลองนกยางซึ่งเป็นปากคลองระบายน้ำก่อนลงสู่ทะเลนาเกลือให้กับชาวบ้านและประชาชนได้มีรายได้เพิ่ม จากการร่วมกันหวงแหนและอนุรักษ์พื้นที่ที่อยู่อาศัยของตนเองและเป็นผืนป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยา ทำให้เกิดความจริงจังในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านเกิดของตนเองและจะขยายต่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคนอื่น ๆ ต่อไปได้ ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนให้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
            ด้านนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะภาคประชาชนและองค์กรเอกชนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา ซึ่งคลองนกยางถือเป็นป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยาที่นักท่องเที่ยวไม่ทราบมากเท่าไร การร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวจึงสอดคล้องกับแนวาทางพัฒนาบ้านนาเกลือสู่ชุมชนเก่าแก่และเมืองโบราณ ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นควบคู่ไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวและชัดเจน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งและสร้างจุดขายให้เมืองพัทยาได้
           นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการทำงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสภาพธรรมชาติของชุมชนป่าชายเลนเมืองพัทยาให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการของชาวบ้านร่วมกับองค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีเมืองพัทยาเป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการดำเนินการต่อไปในปี 2564 นี้ด้วยเช่นกัน