บรรยากาศการรับหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.ชลบุรี ใน 9 เขตเลือกตั้งพื้นที่อำเภอบางละมุง เป็นไปอย่างคึกคัก พร้อมรับมือการเลือกตั้งจริงในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้!

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่อาคารหอประชุมอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเขต 1-9 อำเภอบางละมุง เข้ามารับหีบบัตรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.ชลบุรี ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ โดยมีนายนฤนัย สวัสดินฤนาถ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงรายละเอียดและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่มารับหีบบัตรและอุปรณ์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งเข้ารับอุปกรณ์กันอย่างพร้อมเพรียง
             โดยการรับหีบบัตรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.ชลบุรี ในเขตอำเภอบางละมุงครั้งนี้มีทั้งสิ้น 9 เขต 402 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็น 5 เขตเลือกตั้ง ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นอีก 4 เขต โดยหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยที่มารับอุปกรณ์ไปจะต้องนำไปอุปกรณ์ทั้งหมดที่รับไป จัดเตรียมความพร้อมในแต่ละหน่วย ส่วนบัตรเลือกตั้งทางประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยจะต้องนำไปดูแลไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อนำมาประจำจุดเลือกตั้งของแต่ละหน่วยในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้
          นอกจากนี้นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ยังได้เดินตรวจตราความพร้อมของการรับหีบและอุปกรณ์การเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย พร้อมฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบางละมุงออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ตามแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์ และเน้นย้ำขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ รวมถึงสถานบันเทิง และบาร์เบียร์ ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุราในห้วงเวลาการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 18.00 น.วันเสาร์ที่ 19 ธ.ค.-18.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.นี้ หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Advertisement