รองนายกเมืองพัทยาพร้อมสำนักกลางชั่งตวงวัด​ กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าบรรจุกระเช้าของขวัญ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ต้อนรับเทศกาลปีใหม่

           เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ฟู้ดแลนด์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ​นายมาโนช​ หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยมีนายเชนชาคริต​ กงศิลป์​ นักวิชาการตวงวัดชำนาญการ​ สำนักกลางชั่งตวงวัด​ กรมการค้าภายใน นายเฉลิมพล​ ผลลูกอินทร์​ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายปุริศร์วัชร์​ เพ็ญภูมิ​ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคเมืองพัทยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นตรวจสอบในครั้งนี้
         ทั้งนี้ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาร่วมกับสำนักกลางชั่งตวงวัด​ กรมการค้าภายใน ออกตรวจสอบกระเช้าในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าให้มีมาตรฐาน ไม่นำสินค้าใกล้หมดอายุมาบรรจุในกระเช้า และมีฉลากแสดงวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุเห็นเด่นชัด
          นายมาโนช​ หนองใหญ่​ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การตรวจสอบกระเช้าปีใหม่ในวันนี้​ ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้เน้น และให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยที่เมืองพัทยาไม่ได้มีการแจ้งกับทางผู้ประกอบการให้ทราบล่วงหน้า​ ซึ่งจากการทดสอบมาตรฐานการชั่งตวงวัดพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เรื่องของมาตรฐานสินค้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบว่าผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้วได้สินค้าไม่ได้คุณภาพ มีปัญหาในการเปลี่ยนคืนสินค้า ก็จะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อภาพรวมของเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา และหากจะนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่

           ซึ่งหากพบว่ากระเช้าของขวัญไม่แสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนด หรือผลิตภัณฑ์ของอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงสาธารณสุข 1556 และ 1337 สายด่วนเมืองพัทยา ตลอด 24 ชั่วโมง