ชมรมแอโรบิควัยใสมาบประชันจัดกิจกรรมส่งเสริมสังสรรค์ปีใหม่ กระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิก พร้อมสุขภาพดีไปพร้อมกันในปี 2564

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา ชมรมแอโรบิควัยใสมาบประชัน ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในชมรม โดยมีนายวิชาญ เบี้ยไคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 1 ในฐานะตัวแทน ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีในส่วนของตัวแทนชุมชน นางประไพ นิลบดี ประธานชุมชนหนองปรือ 2 ร่วมในกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ของชมรมแอโรบิควัยใสมาบประชัน ประจำปี 2564 นี้ด้วย
           โดยกิจกรรมในวันนี้พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบง่าย สนุกสนาน มีการผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปร้องเพลงเพื่อมอบความสนุกสนานให้กับสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งในวันนี้ทางชมรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกในการร่วมกันนำอาหาร คาวหวาน ขนม และผลไม้ มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้อีกด้วย โดยกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะร่วมกันนำอาหารคาวหวานมาร่วมรับประทานร่วมกันแล้ว ยังมีกิจกรรมจับของขวัญให้กับสมาชิกทุกคนที่มาร่วมงาน งานนี้เรียกว่าไม่มีใครมือเปล่ากับบ้านสักคนเดียว ต่างหอบหิ้วของรางวัลกลับบ้านกันด้วยรอยยิ้ม
          ซึ่งที่ผ่านมาชมรมแอโรบิควัยใสมาบประชันถือว่าเป็นชมรมออกกำลังกายกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพทุกปี โดยที่ผ่านมาพบว่าชมรมแอโรบิควัยใสมาบประชันถือว่าเป็นชมรมออกกำลังกายที่แข็งแรงอีกชมรมหนึ่งที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือให้การสนับสนุน เนื่องจากในแต่ละวันมีสมาชิกที่รักในการออกกำลังกายมาร่วมกิจกรรมเกือบ 30 คน ส่งผลให้สมาชิกในชมรมทุกคนสุขภาพดีกันถ้วนหน้า ทั้งนี้ชมรมแอโรบิควัยใสมาบประชันเปิดเต้นแอโรบิคทุกวันจันทร์ – พุธ ตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา