กกต.จังหวัดชลบุรี อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 1 , 3 ,4 , 8 เพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยปฏิบัติตามขั้นตอนในการดำเนินการเลือกตั้งในแบบ New normal

              (16 ธันวาคม 2563) ที่โดมเทศบาลเมืองหนองปรือ คณะกรรมการจาก กกต.จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยวิทยากรการเลือกตั้ง ได้ทำการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 20 ธันวาคมนี้
          โดยในวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้ทำการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และทบทวนหน้าที่ก่อนฝึกปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนนในรูปแบบใหม่ หลังพบว่าปัจจุบันสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

              ดังนั้นในการออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารีส่วนจังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ จำเป็นจะต้องดำเนินการตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ดังนั้นในวันนี้ทาง กกต.ชลบุรี จึงได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดชลบุรีในรูปแบบใหม่ที่จะมาถึงนี้ ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยเลือกตั้ง 1 หน่วย จะประกอบไปด้วย ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้ง 1 คน , กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 8 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน และผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อทำการคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ อสม. อีก 2 คน ซึ่งในการอบรมวันนี้เป้นวันแรกของ เขตเลือกตั้งที่ 1 , เขต 3 , เขต 4 และ เขต 8 โดยจะมีการอรมในวันพรุ้งนี้อีก 1 วัน เป็นวันสุดท้าย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้

Advertisement