เมืองพัทยาราดยางมะตอย คืนผิวถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณบ้านเนินรถไฟ ซอย 9 ระหว่างซอยเขาน้อย และเขาตาโล เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

            หลังจากที่เมืองพัทยาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเขาตาโล โดยว่าจ้างภาคเอกชนเข้าทำการรับเหมาโครงการภายใต้งบประมาณ 91.8 ล้านบาท และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งเดือน ต.ค.2561 ถึง มี.ค.2563 รวมระยะเวลากว่า 510 วัน พร้อมขุดเจาะผิวจราจรบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อวางท่อระบายน้ำแบบ HDPE ขนาด 1.2 เมตร ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร และบ็อกซ์ คัลเวิร์ส ขนาด 1.5×1.5 เมตร ระยะทางกว่า 2.7 กิโลเมตร ทั้งนี้ที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณบ้านเนินรถไฟ ซอย 9 ระหว่างซอยเขาน้อย และเขาตาโล ถนนเลียบทางรถไฟ ผู้รับเหมายังไม่ได้คืนผิวจราจรอีก 1 เลน ส่งผลทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

             ล่าสุดวันนี้ (14 ธ.ค.63) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำท่วมบ้านเขาตาโล พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณบ้านเนินรถไฟ ซอย 9 ระหว่างซอยเขาน้อย และเขาตาโล พบว่าเมืองพัทยาได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคืนผิวจราจร ด้วยการราดยางมะตอยบนพื้นหิน และพื้นดินบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน