ภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนรับส่งพนักงาน สนองนโยบายอำเภอศรีราชาลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

        เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.63 ที่บริษัท เรียวโก ทรานสปอร์ต จำกัด หมู่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยนายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นายพูนสิทธิ์ อ่ำพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี พ.ต.ท.เกริกฤทธิ์ สายวรรณะ รองผู้กำกับปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน และนายคุณวิฑูร บุตรดี ประธานบริหารบริษัทเรียวโก ทรานสปอร์ต จำกัด ร่วมเปิดกิจกรรมวันปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับผู้ขับขี่รถรับส่งพนักงาน
        โดยนายวิฑูร บุตรดี ประธานบริหารบริษัทเรียวโก ทรานสปอร์ต จำกัด กล่าวว่า ตามที่บริษัทได้ดำเนินกิจการด้านรถรับส่งพนักงานในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและกรุงเทพปริมณฑล ได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้านงานวินัยจราจร ความไม่ประมาท และความไม่พร้อมสำหรับการทำงานของพนักงานขับรถ ตลอดจนให้ความรู้และป้องปรามเรื่องสิ่งเสพติดในสถานประกอบกิจการ จึงได้จัดกิจกรรมงานวันแห่งความปลอดภัยนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

          กระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยพนักงานขับรถได้ตระหนักถึงในการขับขี่ปลอดภัยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสอดคล้องกับนโยบายของอำเภอศรีราชาที่ต้องการให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์