รองผู้ว่าชลบุรี ร่วมพิธีพระพุทธมนต์เพื่อความสิริมงคลให้กับแผ่นดิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

            เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.63 ที่ศาลาการเปรียญวัดชัยมงคลพระอารามหลวง พัทยาใต้ จ.ชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ระลึกถึงในหลวง ร.9 โดยมีพระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี นำพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่วัดในพื้นที่อำเภอบางละมุง ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
          ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งว่าตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบเรื่องเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปนั้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
            สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วประเทศที่มีความพร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ต่อไปอีก 3 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม และครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคมนี้