เริ่มแล้ว! PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2020 วันแรก ในรูปแบบ New Normal พบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบางตากว่าทุกปี อาจเพราะเป็นการจัดในรูปแบบใหม่ คาดวันสุดท้ายน่าจะคึกคัก

           เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ที่เวทีหลัก บริเวณชายหาดพัทยากลาง ได้มีพิธีเปิดงานเทศดนตรี PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2020 เทศกาลเสียงดนตรีบนผืนทราย พัทยามิวสิค 2020 SOUND ON THE SAND อย่างเป็นทางการ โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมกันนี้มีนายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา พ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา ผู้บริหาร บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมเปิดงาน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทยเข้าร่วม
            โดยเมืองพัทยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL) แบบ New Normal ในระหว่างวันที่ 11–12 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณชายหาดพัทยา จำนวน 3 เวที และบริเวณชายหาดจอมเทียน จำนวน 1 เวที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา ให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เมืองพัทยา เป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีระดับประเทศ เพื่อกระตุ้นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรีในภาพรวม
            ทั้งนี้บรรยากาศในภาพรวม มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยา และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาท่องเที่ยวในงาน PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2020 อย่างต่อเนื่อง แม้จะดูบางตาไปกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนืองด้วยอาจเพราะด้วยสถานการณ์โควิด-19 ประกอบกับเป็นการจัดกิจกิจกรรมในรูปแบบใหม่ คือ New Normal จึงอาจทำให้นักท่องเที่ยวเลือกจะเดินเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบของงานมากกว่าการนั่งชมคอนเสิร์ต
            แต่อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็ทำให้เมืองพัทยากลับคึกคักครึกครื้น เป็นเมืองแห่งเสียงดนตรี เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจอีกครั้ง หลังจากที่เงียบเหงามานาน และคาดว่าในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม น่าจะคึกคักมากกว่านี้อย่างแน่นอน