เสธ.ทร.เยี่ยมให้กำลังใจชุดเรือผลักดันน้ำพื้นที่อุทกภัย ผลักดันน้ำลดลงเกือบ 1 เมตรแล้ว #เดอะพัทยานิวส์

            วันที่ 10 ธ.ค.63 น.อ.ปรัชญา เลาะหนับ หน.ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ ในฐานะผู้อำนวยการกองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินการ ต่อ พล.ร.อ. ธีรกุล กาญจนะ เสธ.ทร. เนื่องในโอกาส เสธ.ทร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการบรรเทาสาธารณภัย ของ หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ จว.สงขลา ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 2
           ในการนี้ เสธ.ทร. ได้กล่าวให้โอกาสแก่กำลังพล และมอบกระเช้าบำรุงขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจแก่กำลังพลของหน่วย ฯ พร้อมกำชับให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติให้เร็วที่สุด
          สำหรับอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จำนวน 11 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบางเขียด ตำบลชะแล้ ตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลรำแดง ตำบลทำนบ ตำบลสทิงหม้อ ตำบลหัวเขา ตำบลชิงโค ตำบลวัดขนุน และตำบลม่วงงาม รวม 11 ตำบล 73 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10,161 ครัวเรือน รวม 30, 413 คน

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.โฆษกกองทัพเรือ