เปิดแล้ว!! “ตลาดนายแคว้น” ตลาดวิถีไทยกึ่งล้านนาไทยโบราณ หวังอนุรักษ์วิถีไทยให้ยั่งยืน เน้นส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

           เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่ ตลาดนายแคว้น นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนายแคว้นอย่างเป็นทางการ โดยมีนายสมหวัง สวัสดีมงคล ประธานบริหารตลาดนายแคว้น พร้อมครอบครัว กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดตั้งตลาดนายแคว้น พร้อมกันนี้มีนายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
          สำหรับตลาดนายแคว้น เกิดจากความคิดริเริ่มของคุณมนัส มีพงษ์ ประธานตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ที่มีความผูกพันธ์กับบ้านเกิดที่จังหวัดอยุธยา ซึ่งมีคุณตาทวดเป็นกำนัน ชื่อ กำนันเชื้อ ยินดีสิงห์ เป็นที่ชื่นชอบ รักและเคารพของชาวบ้านเป็นอย่างมาก กระทั่งกำนันเชื้อได้เกษียณไปแล้วชาวบ้านยังได้ร้องขอไปทางอำเภอเพื่อให้กำนันเชื้อกลับมาเป็นกำนันอีก เช่นเดียวกับคุณมมัสก็มีความรักความผูกพันธ์และคิดถึงบ้าน จึงได้จำลองหมู่บ้านวิถีไทยจำลองมาจากบ้านเกิด บนที่ดินติดกับตลาดน้ำ 4 ภาค เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รวมทั้งจำลองบ้านและรูปปั้นกำนันเชื้อ ยินดีสิงห์ และคุณย่าเปรื้อง ซึ่งเป็นตาทวดและย่าทวด มาไว้ที่หมู่บ้านวิถีไทยจำลอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีดูวิถีการทำนา การทำผ้าไหม และวิถีไทยต่างๆ จนมาถึงช่วงผลกระทบโควิด-19 จึงได้หยุดชะงัก และทำให้พื้นที่เกิดความเสื่อมโทรมลง
           ด้วยความที่ต้องการให้หมู่บ้านวิถีไทยแห่งนี้มีชีวิตและไปต่อได้ จึงได้นำรูปแบบของ “ตลาดเพลาชาย” ของบ้านชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ ซึ่งเป็นตลาดวิถีไทยเช่นกัน นำมาประยุกต์ และพัฒนาเป็น “ตลาดนายแคว้น” ซึ่งสมัยก่อนคนทางภาคเหนือ คำว่ากำนัน ถูกเรียกว่า “นายแคว้น” จึงเป็นที่มาที่ไปของตลาดแห่งนี้
           โดย “ตลาดนายแคว้น” เป็นตลาดวิถีไทยกึ่งล้านนา ที่มีบ้านไทยเก่าๆ มีอาหารการกินแบบไทยๆ มีบรรยากาศท้องนา รวมทั้งกิจกรรมการละเล่นแบบวิถีไทยเก่าๆ ที่กำลังจะสูญหาย และได้สูญหายไปบ้างแล้ว นำมารวมไว้ ณ ตลาดนายแคว้น เพื่อให้ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสถึงวิถีไทยเก่าๆ ที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปี ได้เช็คอินถ่ายรูปสวยๆ เก็บความทรงจำที่ประทับใจเอาไว้
             นอกจากนี้ “ตลาดนายแคว้น” ยังได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชน ได้นำอาหารไทยๆ อาหารพื้นบ้าน รวมถึงสินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ OTOP ต่างๆ มาจำหน่าย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อีกทาง ทั้งนี้ “ตลาดนายแคว้น” เปิดให้บริการทุกวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. พร้อมสถานที่จอดรถได้มากกว่า 100 คัน โดยเข้าชมฟรี!

Advertisement