เมืองพัทยาแถลงข่าว และจับฉลากแบ่งสาย ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย พร้อมระเบิดศึก 17-25 ธันวาคมนี้!

         เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน โดยมีนายวรพจน์ พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะครู หัวหน้าผู้ฝึกสอน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
           นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นจะอยู่ในโครงการ “กิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา” ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนในเขตเมืองพัทยาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มั่วสุมกับอบายมุข และสิ่งเสพติด รวมไปถึงยังเป็นการส่งเสริมเด็ก และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สะสมประสบการณ์จากการแข่งขัน นำไปพัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
           ด้านนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เปิดเผยว่า ทางนายกเมืองพัทยาได้ให้สำนักการศึกษาตั้งงบประมาณเพื่อไปปรับปรุงบำรุงสนาม ซึ่งขณะนี้สนามฟุตบอล ที่ ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยานั้นได้มีการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมใช้ 100 เปอร์เซ็น และมีลานที่สามารถจอดรถได้เป็นจำนวนมาก
            โดยในการจับฉลากแบ่งสายในครั้งนี้จะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 24 ทีม จะแบ่งออกเป็น 8 สาย สายละ 3 ทีม ประกอบด้วยสาย A ได้แก่ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา, โรงเรียนเมืองพัทยา 2 และทีมรอยไม้เรียว สาย B ได้แก่ โรงเรียนอักษรพัทยา, โรงเรียนเมืองพัทยา 1 และสตาร์ซอคเกอร์ อะคาเดมี่ สาย C ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 A โรงเรียนเมืองพัทยา 6 และโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สาย D ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 B ชุมชนวัดโพธิ์สัมพันธ์ B และโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ สาย E ได้แก่ พัทยาอะคาเดมี่ เอฟซี อนุบาลเมืองหนองปรือ และกนกเมธี สาย F ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 4 และโรงเรียนเมืองพัทยา 8 สาย G ได้แก่ โลมา เอฟซี เสือขาว อะคาเดมี่ และโรงเรียนศรีสุวิทย์ และสาย H ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทย์ ชุมชนวัดโพธิสัมพันธ์ A และเยาวชนหนองปลาไหล
           ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2563 นี้ ที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี