การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ร่วมกับ 38 ผู้ประกอบการสายสื่อสาร รื้อถอนสายสื่อสารและเสาไฟฟ้า ถนนพัทยาเหนือ เฟส 2 เพื่อเข้าสู่เมืองแห่งการไร้เสาไฟฟ้า สนองนโยบายโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่

          (8 ธ.ค.63) ที่บริเวณถนนพัทยาเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ร่วมกับ 38 ผู้ประกอบการสายสื่อสารดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบนถนนพัทยาเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 196 ต้น ถนนพัทยาเหนือฝั่งซ้าย เฟส 2 ระหว่างวันที่ 8-20 ธันวาคม 2563 ซึ่งเสาไฟฟ้าบนถนนพัทยาเหนือ ซึ่งมีทั้งสิ้น 226 ต้น ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าออก โดยการไฟฟ้าได้มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยาเหนือไปแล้วเมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวน 57 ต้น ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารและเสาไฟฟ้าบนถนนพัทยาเหนือออกทั้งหมดในวันที่ 20 ธันวาคมนี้
           สำหรับการดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบนถนนพัทยาเหนือในครั้งนี้เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินใน 4 เมืองหลัก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ที่จะลดปัญหาไฟฟ้าดับ และลดระยะเวลาไฟฟ้าดับให้น้อยลง รวมทั้งเป็นการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดความเสถียรภาพด้านการปฏิบัติและบำรุงรักษา รวมทั้งเรื่องของภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่
            ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยานั้นมีแผนดำเนินการใน 9 เส้นทางหลัก ได้แก่ 1. ถนนพัทยาเหนือ 2. ถนนพัทยากลาง 3. ถนนสุขุมวิท 4. ถนนพัทยาสาย 1 และพัทยาใต้ถึงท่าเรือบาลีฮาย 5. ถนนพัทยาสายสาม 6. ถนนพัทยาสายสอง 7. ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว 8. ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 และ 9. ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 2 โดยได้มีการดำเนินการล็อตแรกบนถนนสายพัทยาเหนือระยะทาง 2 กิโลเมตร จนก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562