กองทัพเรือขอบคุณภาคประชาชนที่ได้ร่วมสนับสนุนให้กำลังใจ การดำเนินการเรือผลักดันน้ำ กองทัพเรือ

            ตามที่กองทัพเรือ โดยอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ได้รับการประสานจาก จว.สงขลา ผ่านทัพเรือภาคที่ 2 ถึง สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.สิงหนคร จว.สงขลา ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในวงกว้าง กองทัพเรือจึงสั่งการให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ จว.สงขลา โดยให้อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ รับผิดชอบและได้ดำเนินการติดตั้งและเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ จำนวน 20 ลำ ในคลองสทิงหม้อ อ.สิงหนคร จว.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.63
           พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตลอดการปฏิบัติการที่ผ่านมา ภาคประชาชนในพื้นที่ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด สนับสนุนอาหารว่าง พระครูใบฏีกาโอฬาร เจ้าอาวาส วัดม่วงหอม มอบวัตถุมงคลให้เจ้าหน้าที่ นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 37 ซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่ มอบเครื่องดื่มชูกำลัง และบุคคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านพร้าว ตรวจสุขภาพเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่
             สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกำลังใจที่พวกเรากองทัพเรือได้รับโดยแม้นว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ พวกเรากองทัพเรือและภาคประชาชนพร้อมที่ร่วมมือกันฝ่าวิกฤตนี้ไป เป็นการสะท้อนภาพได้อย่างดีของคำว่า “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ”

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.โฆษกกองทัพเรือ