โรงเรียนสิงห์สมุทรจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติพร้อมมอบโล่พ่อดีเด่น ประจำปี 2563

          (4 ธ.ค.63) นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะและถวายราชสดุดีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมมอบโล่พ่อดีเด่น จำนวน 12 คน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรม
          นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และมอบโล่พ่อดีเด่นขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารมีความผาสุก พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความกตัญญูกตเวที ด้วยการให้ลูกได้แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และตอบแทนพระคุณคุณพ่อในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

 

Advertisement