โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาส่งมอบของขวัญปีใหม่ จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความสุขและสุขภาพดี สาวกรักสุขภาพแห่เข้าร่วมกิจกรรมเพียบ

          (4 ธ.ค.63) ที่ล็อบบี้ อาคาร E โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความสุขและสุขภาพดี ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการรวบรวมร้านค้าจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าดูแลสุขภาพมาออกร้านจำหน่ายแก่กลุ่มคนรักสุขภาพที่สนใจ โดยส่วนใหญ่เป็นร้านค้าพันธมิตรที่เคยร่วมกิจกรรมกันมา ซึ่งในวันนี้เน้นในเรื่องของอาหารสุขภาพและมีการแนะนำในเรื่องของประโยชน์ของอาหารสุขภาพหลากหลายประเภทที่ในวันนี้มาร่วมออกร้านจำหน่ายในราคาพิเศษอีกด้วย
          อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึงอาหารที่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วน้ำหนักจะต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง โดยการเพิ่มอาหารผักและผลไม้ ลดเกลือ ลดน้ำตาล ลดไขมัน ทั้งนี้องค์การอนามัยโรคได้นิยามเรื่องอาหารสุขภาพว่า การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ ร่วมกับการไม่ออกกำลังกายจะเป็นบ่อเกิดโรคเรื้อรัง องค์การอนามัยโลกได้แนะนำอาหารสุขภาพ คือ รับประทานอาหารที่สมดุลและมีน้ำหนักที่ปกติ ให้ลดอาหารไขมัน และหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว Saturated fat,Transfatty acid ให้รับประทานอาหารพวกผัก ผลไม้ ธัญพืขเพิ่มมากขึ้น ลดอาหารที่มีน้ำตาล และลดอาหารเค็ม

Advertisement