วัดชัยมงคลพระอารามหลวงขานรับนโยบายสำนักพระพุทธศาสนา จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ระลึกถึงในหลวง ร.9 เป็นวันเสาร์สุดท้าย พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นจำนวนมาก

          (5 ธันวาคม 2563) ที่ศาลาการเปรียญวัดชัยมงคลพระอารามหลวง นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ระลึกถึงในหลวง ร.9 โดยมีพระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี นำพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่วัดในพื้นที่อำเภอบางละมุง ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ข้าราชการ นักธุรกิจ พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง เข้าร่วมกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นจำนวนมาก
           ตามที่รัฐบาลได้ทำการประสานงานทุกจังหวัด ในการเชิญชวนชาวพุทธ ร่วมสวดมนต์ ทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 7 พ.ย. – 5 ธ.ค. เพื่อระลึกถึงในหลวง ร.9 และจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิดในสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่า ให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยเริ่มจากวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ซึ่งทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวงก็ได้ขานรับนโยบายของภาครัฐดำเนินการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับในหลวง ร.9 และในหลวง ร.10 ขึ้นมาตั้งแต่วันเสาร์ 7 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมาเป็นวันเสาร์แรก จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันเสาร์สุดท้าย ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในวันนี้พบว่ามีในประชาชนเข้าร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมร่วมใสเสื้อสีเหลืองเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียง

 

Advertisement