ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

          (4 ธ.ค.63) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้มอบหมายให้นายบรัศ บุญบรรเจิดศรี ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม และชมการแสดงของเด็กที่มามอบเป็นของขวัญให้กับพ่อในวันพ่อแห่งชาติ
           การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ที่อยู่ในวัยเรียนรู้ กำลังจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ได้เห็นถึงความสำคัญของคำว่า “พ่อ” ผู้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งต่อครอบครัว ที่มีบทบาทและหน้าที่นำพาครอบครัวให้ได้รับความสุขสบาย และยังมีหน้าที่อบรมสั่งสอบเลี้ยงดูลูกให้ตั้งอยู่ในความดี มีการศึกษา และมีชีวิตที่เจริญมั่นคง ดังนั้น ผู้เป็นลูกทุกคนต้องเคารพยกย่อง เทิดทูนท่านด้วยความกตัญญูกตเวที และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
          และสำหรับบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดชุดการแสดง 4 ที่ชุด เพื่อให้บุตรหลานได้ร่วมกันแสดงออก และมอบเป็นของขวัญแก่พ่อ ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น
Advertisement