ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมรับประทานอาหารกับนักเรียนจ่าทหารเรือ ภายหลังเสร็จจากการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

           ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือสัญจร ร่วมกับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่อื่นๆ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
           จากนั้นภายหลังการประชุม ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ได้เดินทางไปยังโรงจัดเลี้ยงของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เพื่อร่วมรับประทานอาหารกับนักเรียนจ่าทหารเรือ โดยในระหว่างรับประทานอาหารผู้บัญชาการทหารเรือได้พูดคุยและถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนจ่าทหารเรืออย่างเป็นกันเองแต่แฝงไปด้วยความห่วงใย
           ทั้งนี้นักเรียนจ่าทหารเรือที่ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับผู้บัญชาการทหารเรือ ในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนจ่าทหารเรือ สุขชีวัน ชมพัฒนา นักเรียนจ่าทหารเรือ อภิชาติ กรองม่วง หัวหน้ากราบขวา นักเรียนจ่าทหารเรือ วันฉัตร พิกุลศรี นักเรียนจ่าทหารเรือ ธวัชชัย ปิ่นสมนาม และนักเรียนจ่าทหารเรือ เมธวิน ทรัพย์พันเเสน หัวหน้านักเรียนจ่า สำหรับนักเรียนจ่าวันฉัตรนั้น เมื่อครั้งที่พลเรือเอก ชาติชาย ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ ได้บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ โดยมารดาของนักเรียนจ่าวันฉัตรได้นำไปเลี้ยงไว้ ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือ จึงได้สอบถามถึงวัวตัวนั้นด้วยความสนใจ
           ปัจจุบันโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ ประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักเรียนจ่าทหารเรือจะต้องฝึกภาคสาธารณศึกษาที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือประมาณ 1 เดือน เพื่อให้มีลักษณะท่าทางเป็นทหารและรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ต่อจากนั้นจึงแยกไปศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ 2 ปี ตามสาขาวิชาชีพของพรรค – เหล่าต่างๆ และฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลบนเรือหลวงในพื้นที่บริเวณอ่าวไทยและจังหวัดชายทะเล นอกจากนี้ในการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ยังมุ่งเน้นที่จะยกระดับขีดความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจ่าทหารเรือ โดยก่อนสำเร็จการศึกษา จะต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าระดับ A1 ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ปัจจุบันมีนักเรียนแต่ละชั้น ชั้นปี1 615 นาย ชั้นปี 2 444 นาย จำนวนทั้งสิ้น 1,059 นาย

 

Advertisement