ผู้บริหาร ทต.หนองปลาไหล ลงพื้นที่ซอยหนองใหญ่ 17 เชื่อมท่อหมู่บ้านเข้าท่อระบายน้ำเทศบาล หลังโครงการหมู่บ้านมักง่าย วางท่อระบายน้ำโครงการแล้วไม่เชื่อมท่อ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่มานานหลายปี

            เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.63 ที่บริเวณซอยหนองเกตุใหญ่ 17 นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนงปลาไหล ลงพื้นที่ซอยหนองเกตุใหญ่ 17 เพื่อทำการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำของโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ที่พบว่าทุกครั้งที่เกิดฝนตกน้ำท่วม น้ำในโครงการหมู่บ้านจะไหลลงท่อระบายน้ำ และไหลเอ่อขึ้นมาบนถนนและท่วมบริเวณถนนเส้นดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง รถสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก
           นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่มาทำการสำรวจก่อนที่จะมีการนำทีมเจ้าหนาที่กองช่างลงมาแก้ไข ปัญหาในวันนี้พบว่าท่อระบายน้ำของหมู่บ้านดังกล่าวไม่ได้ทำการเชื่อมท่อต่อกับท่อระบายน้ำของทางเทศบาล จึงทำให้เวลาน้ำของหมู่บ้านไหลผ่านท่อก็จะเอ่อท่วมขึ้นมาบนถนน ดังนั้นในวันนี้ทางเทศบาลจึงได้นำเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่เพื่อทำการเชื่อมท่อจากท่อเดิมเป็นท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ทำการเชื่อมท่อเข้ากับท่อคอนกรีตขนาด 60 เซนติเมตร ซึ่งเป็นท่อใหม่ที่ทางเทศบาลได้ทำการเดินท่อในระยะ 4 เมตร ระหว่างท่อของหมู่บ้านไปถึงท่อของทางเทศบาล โดยในวันนี้กองช่างได้ทำการขุดเจาะถนนเพื่อทำการวางท่อ พร้อมทั้งดูดทรายออกจากบ่อซับเดิม ที่มีขนาด 2 เมตร X 4 เมตร เพื่อทำการเชื่อมท่อ หลังจากที่ของเดิมพบว่ามีทรายขังเต็มท่อ โดยจากการเปิดหน้างานเพื่อเตรียมนำท่อระบายน้ำลง ก็พบว่ามีน้ำบางส่วนที่ไหลระบายตามรางน้ำที่ถูกเปิดออกไหลออกมาเป็นจำนวนมาก โดยหลังจากการเชื่อมท่อครั้งนี้เสร็จสิ้นก็คาดว่าปัญหาน้ำหมู่บ้านไหลทะลักลงท่วมถนนบริเวณดังกล่าวก็น่าจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
           ทั้งนี้ในวันนี้ยังพบว่ามีผู้แทนของเทศบาลหนองปรือ นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้ร่วมกันลงพื้นทีเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ชายแดนของเทศบาลเมืองหนองปรือ และเทศบาลตำบลหนองปลาไหลร่วมกัน

Advertisement