ปีใหม่นี้เทศบาลเมืองหนองปรือพิมพ์ปฏิทินปี 2564 แจกประชาชน 15,000 แผ่น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมเริ่มแจกแล้ววันนี้ 45 ชุมชน

            ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องของการจัดทำปฏิทินกิจกรรมเทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปี 2564 ว่าในปีนี้ทางเทศบาลเมืองหนองปรือนั้นได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินประจำปี 2564 เอาไว้ที่ 15,000 แผ่น เพื่อทำการแจกฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยในปีนี้ทางเทศบาลจะต้องทำการแจกปฏิทินที่พิมพ์มาทั้งหมดให้หมดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้นำปฏิทินไปใช้ประโยชน์ได้ทันเหตุการณ์ หลังจากที่ในปีที่ผ่านมานั้นทางเทศบาลได้ทำการจัดปฏิทินแจกแก่ประชาชนแต่กลับแจกหลังช่วงปีใหม่ มาในปีนี้ทางเทศบาลจึงได้ทำการปรับเวลาในการแจกปฏิทินให้เร็วขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ได้ทันเวลา และปรับรูปแบบของปฏิทินให้สามารถใช้ประโยชน์มากกว่าบอกวันที่และกิจกรรมวันสำคัญของประเทสและศาสนาอีกด้วย
           ซึ่งในปฏิทินปี 2564 ของเทศบาลเมืองหนองปรือนั้นในปีนี้ได้ขออนุญาตจากวัฒนธรรมจังหวัด การขอใช้พระฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี บนปฏิทินปี พ.ศ.2564 เนื่องจากจะได้เป็นมงคลให้กับชีวิต และทางเทศบาลก็อยากที่จะให้เป็นรูปที่มีทุกบ้าน นอกจากนี้ความพิเศษของปฏิทินในปีนี้ยังมีการบรรจุในเรื่องของกิจกรรมการประชุมต่างๆ ที่สำคัญๆ ที่มีการกำหนดโครงการเอาไว้ล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นภารกิจประจำเดือน โดยจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจจะได้สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันเวลา

           นอกจากนี้ยังมีเบอร์ติดต่อยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกด้วย อาทิ กองช่าง กองสาธารณสุข กองสวัสดิการ กองการศึกษา เป็นต้น และนอกจากนี้ที่ปฏิทินยังมีเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ดำรงค์ธรรม และเบอร์ฮอตไลน์สายด่วนติดต่อนายกเทศมนตรีโดยตรง เบอร์ฉุกเฉินขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆอีกด้วย
ซึ่งปฏิทินปี 2564 นี้ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้ทำการเริ่มแจกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา ผ่านประธานชุมชนทั้ง 45 ชุมชน ซึ่งในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้รับสามารถมารับได้ที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองหนองปรือในวันและเวลาราชการ

Advertisement