ตร.พัทยา จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูบริเวณลานสีฟ้าท่าเทียบเรือฮาย เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9

             เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ ลานสาธารณะท่าเทียบเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา พ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูบริเวณลานสีฟ้าท่าเทียบเรือบาลีฮาย เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศล
          กิจกรรมดังกล่าว ทาง สภ.เมืองพัทยา จัดขึ้นเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันพระบรมสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงพลังความปรองดองสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นกิจกรรมร่วมกันทำความดีเป็นตัวอย่างในประเทศชาติ
          ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งการปฏิบัติหน้าที่ออกเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ทาสีตีเส้นเส้นทางเดินลงท่าเรือ ป้ายรอรถ จุดห้ามจอด และบริเวณโดยรอบท่าเรือตามความเหมาะสม กิจกรรมที่ 2 เก็บขยะบริเวณผนังโขดหินกั้นน้ำทะเลจากอาคารรับรองถึงทางลงทะเลสุดลานสีฟ้าฝั่งไปประภาคาร กิจกรรมที่ 3 เก็บขยะรอบต้นไม้ และกิจกรรมที่ 4 ปลูกต้นรวงผึ้งและฉีดล้างทางเดินเท้า

Advertisement