กลยุทธตรวจ 5 ส. บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         ​ พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นำโดยนาวาเอก กิตติศักดิ์ สายนุช รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลฯ มีความสะอาดปลอดภัยและสวยงาม ตามนโยบาย เพื่อให้ผู้มารับบริการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ตามมาตรฐาน AHA และเพื่อให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน และสถานที่ทำงาน
           โดยสถานที่ตรวจการจัดกิจกรรมในวันนี้ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยทุกหน่วยงานของอาคารผู้ป่วย โดยเน้นการตรวจห้องเก็บของ ซึ่งเป็นห้องและสถานที่ที่แย่ที่สุดของโรงพยาบาลฯ ที่จะขาดการดูแล โดยไม่ให้เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยกล่าวว่าสถานที่ที่แย่ที่สุดหากดีแล้วส่วนอื่นๆ ต้องดีอย่างแน่นอน ที่ต้องการตรวจห้องเก็บของโรงพยาบาลฯ เพื่อต้องการสะสางของที่สะสมไว้และไม่ได้ใช้ประโยชน์

            ตลอดจนเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงสิ่งของบางอย่างที่เก็บไว้ในห้องเก็บของอาจลืมไปว่ามีอยู่ จะได้นำสิ่งของนี้เหล่านี้กลับไปใช้ได้ สิ่งไหนที่จำหน่ายและหมดประโยชน์ต่อทางราชการแล้ว ก็จะสามารถดำเนินการเคลียร์ออกไปได้ เพื่อใช้พื้นที่เก็บของและสิ่งของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด นับว่ากู้ดไอเดียจริงๆ

 

Advertisement