เมืองพัทยาให้การต้อนรับทูตพาณิชย์ ประจำสำนักงานการพาณิชย์ และการลงทุนออสเตรเลีย

          (2 ธ.ค.63) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา​ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหาร นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ Ms.Karen Surmon ทูตพาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ประจำสำนักงานการพาณิชย์ และการลงทุนออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีหน้าที่ส่งเสริมทางด้านธุรกิจ การศึกษา และการลงทุนระหว่างประเทศ พร้อม Mr.Ed Sanderson ผู้อำนวยการบริษัท Populous Pty Ltd. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการวางแผนและการออกแบบสนามกีฬา และศูนย์ประชุมต่างๆ ที่มีมาตรฐานระดับโลก
          ทั้งนี้เพื่อรับฟังแนวทางนโยบายและการเตรียมความพร้อมสำหรับงาน SEA Games 2025 ซึ่งเมืองพัทยาจะเป็นเจ้าภาพ Populous Design มีความสนใจที่จะนำเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผลงานที่ผ่านมา อาทิ สนามกีฬา London Olympics สนามกีฬา SEA Games 2019 ของประเทศมาเลเซีย ตลอดจนแผนงานที่อาจจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนา Smart City เมืองพัทยา เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงซึ่งกันและกันต่อไป

Advertisement