กบว.ทร.แถลงข่าวกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “เพลงของพ่อ พรของพ่อ”

          เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และประธานคณะกรรมการบริหารข่าวสารวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (กบว.ทร.)เป็นประธานการจัดแถลงข่าว กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “เพลงของพ่อ พรของพ่อ” พร้อมด้วย พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ พลเรือโท กฤษดา ประพฤติธรรม เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ คุณปัณณวิชญ์ อาภาศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด คุณสมภพ โกมลวนิช รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิช 106 ในกลุ่มบริษัทเซิร์ช จำกัด และคุณปริญญ์ หมื่นสุกแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด ณ ห้องรับรองนายทหารสัญญาบัตร ราชนาวิกสภา และได้รับเกียรติจาก คุณแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ โฆษกพิเศษกองทัพเรือ ร่วมเป็นพิธีกร
             สำหรับการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “เพลงของพ่อ พรของพ่อ” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นคีตกวี และนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ ข้าราชบริพารใกล้ชิด และทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วย ตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆ อย่างแท้ จริง สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”
            ทั้งนี้กิจกรรม “เพลงของพ่อ พรของพ่อ” จะจัดขึ้นตลอดห้วงเดือนธันวาคม 2563 โดยการเปิดบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาล 9 พร้อมทั้งเล่าประวัติ ที่มา ข้อคิด และคำสอนจากเนื้อเพลง รวมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ผ่านทางคลื่น สถานีวิทยุในเครือกองทัพเรือ

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.โฆษกกองทัพเรือ

Advertisement