สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ หวังเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก​ และรู้จัก​ป้องกันโรคอย่างถูกต้อง

            ที่ ห้องประชุม​ 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นำทีมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เดินหน้าให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา ในสัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคมนี้
            โดยหลังจากที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อหวังที่จะกระตุ้นเตือนให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ และห่วงใยต่อผู้ป่วย รวมทั้งผู้ติดเชื้อ ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการลดอัตราผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อรายใหม่ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน​ และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ​ ของเมืองพัทยา​ ในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นวิธีป้องกัน, การสังเกตุอาการของโรค, ช่องทางในการเข้าถึงการรักษา เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน โรคเอดส์ยังคงเป็นโรคที่มีอัตราการเกิดผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ที่ไม่พบรายการการติดเชื้อมานาน แต่ก็กลับมาระบาดใหม่ในพื้นที่ อาทิ โรคซิฟิลิส, หนองใน, หนองในเทียม, แผลริมอ่อน เป็นต้น
             ด้วยเหตุนี้ การสร้างความตระหนัก​ และเผยแพร่ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของเมืองพัทยาที่จะต้องเดินหน้าปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคุม​ และป้องกันโรคได้บรรลุตามเป้าหมาย ในเรื่องของการลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573