นคร ผลลูกอินทร์ ทีมเรารักษ์ชลบุรี หมายเลข 1 ลงพื้นที่หนองใหญ่บ้านเกิด ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ชลบุรี ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้

          เมื่อวันที่ 29 และ 30 พ.ย.63 นายนคร ผลลูกอินทร์ ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมายเลข 1 ทีมเรารักษ์ชลบุรี พร้อมด้วยนายวิเชษฐ์ หนองใหญ่ อดีต สม.เมืองพัทยา นางอุบลรัตน์ ช่วงโชติ รองประธานชุมชนหนองใหญ่บ้านบน นายบรรทม หนองใหญ่ รองประธานชุมชนหนองใหญ่บ้านล่าง และทีมงาน ได้ทำการลงพื้นที่หนองใหญ่บ้านล่าง หนองใหญ่บ้านบน สุขุมวิท 37 และหมู่บ้านรักษ์
            ทั้งนี้เพื่อทำการแวะเยี่ยมเยียน ทักทายและพูดคุย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทุกๆ ท่านให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.