ศรชล ภาค 1 บูรณาการรับลูกเรือสินค้าเกาหลีใต้อับปางกลางทะเลส่งกลับบ้าน

           พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) มอบหมายให้ พลเรือตรี ปพน หาญไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 พร้อมด้วย สถานเอคอัครราชทูตเกาหลี, นายด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, ผอ.ท่าเรือแหลมฉบัง ,ตรวจคนเข้าเมืองแหลมฉบัง, เจ้าท่า,นายวิชทนุ พิมพา เอเย่นต์เรือ ,ศรชล.จังหวัดชลบุรี และศูนย์ควบคุมท่าเรือจังหวัดชลบุรี นำคณะรับลูกเรือสินค้าชาวเกาหลีใต้ 6 คน ที่ประสบภัยเรืออับปางกลางทะเลจีนใต้ และเรือบรรทุกสินค้า MV GREEN POLE ที่เดินทางจากฮ่องกง ผ่านมาพบและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเกาหลีใต้ขึ้นเรือ เพื่อส่งมอบผู้ประสบภัยทั้ง 6 คน ขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
           โดยให้จอดเรือทิ้งสมอ บริเวณหน้าเขื่อนกันคลื่นท่าเรือแหลมฉบัง และให้นายด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid- 19 ขึ้นตรวจคัดกรองลูกเรือ MV GREEN POLE และผู้ประสบภัยชาวเกาหลีใต้ทั้ง 6 คน ผลการตรวจปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 และตรวจคัดกรองครั้งสุดท้ายก่อนส่งตัวขึ้นรถตู้ปรับอากาศ (ตามมาตรฐานการป้องกัน Covid- 19) นำส่งยังสนามบินสุวรรณภูมิ ในเวลา 01.00 น. ของคืนเดียวกัน โดยมีนายด่านควบคุมโรคฯกำกับดูแลตลอดเส้นทาง เพื่อนำขึ้นเครื่องบินกลับประเทศเกาหลีใต้ต่อไป

           ซึ่งการดำเนินการส่งตัวผู้ประสบภัยชาวเกาหลีใต้ทั้ง 6 คน เป็นไปตามวิธีการและมาตรการป้องกัน Covid- 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
Advertisement