นายอำเภอบางละมุง เปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563

           (1 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานด้านข้างร้านรวยโครตโครต นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563
            ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ในสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ประกอบกับในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชกุศล เทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย และตัดหญ้า จำนวน 4 จุด คือ
         จุดที่ 1 เริ่มจากปากซอยมาบยายเลีย 34 ไปจนถึงปากซอยพรประภานิมิต 24 ระยะทางประมาณ 600 เมตร จุดที่ 2 เริ่มจากหนองไม้แก่นซอย 3 ไปจนถึงแยกลานจอดรถ ระยะทาง 700 เมตร จุดที่ 3 เริ่มจากจอ LED 360 องศา ไปจนถึงแยกมิตรกมล ระยะทาง 720 เมตร จุดที่ 4 เริ่มจากมินิบิ๊กซีวัดสุทธาวาสผ่านซอยบ้านล่าง 13 ไปจนถึงปากซอยมาบยายเลีย 53 ระยะทาง 600 เมตร
           โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
Advertisement