เมืองพัทยาจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 42 ปี

             เมื่อวันที่ 29 พ.ย.63 ที่บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 42 ปี โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ข้าราชการ พนักงาน และบุคคลากรในสังกัดเมืองพัทยา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
           ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ จากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่ และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และวางพวงมาลัยเพื่อรำลึกถึงนายปริญญา ชวลิตธำรง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ผู้ซึ่งมอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ ให้กับเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2523 เพื่อก่อสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยก่อสร้างเสร็จพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533
          ในอดีตเมืองพัทยามีฐานะเป็นส่วนหนึ่งในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2499 แต่มีพื้นที่เฉพาะตำบลนาเกลือประมาณ 22.2 ตร.กม. และเนื่องจากพัทยาได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้หน่วยการปกครองที่เป็นสุขาภิบาลอยู่เดิม ไม่อาจจะบริหารงานและให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่างรวดเร็ว

           รัฐบาลในสมัยนั้นโดยกระทรวงมหาดไทยจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 จึงทำให้พัทยาเปลี่ยนจากการอยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือไปเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แบบมีผู้จัดการเมือง (City Manager) เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่ 5 ของไทย และให้เมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 29 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเมืองพัทยาจนปัจจุบัน

Advertisement