รับบิชคอมชื่นใจ! แจกจ่ายอาหารปรุงสดให้ จนท.งานเทศกาลพลุไฟเมืองคืนสุดท้าย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รองท้อง ฝันอนาคตรับบิชคอมกลับมาจัดกิจกรรมแบบนี้อีก

         ตามที่องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้รับการอนุเคราะห์จาก สภ.เมืองพัทยา ให้ใช้สถานที่บริเวณลานจอดรถหน้าสถานีตำรวจ ทำการตั้งโต๊ะออกร้านจัดทำชุดอาหารปรุงสุกให้กับเจ้าหนา้ที่ทุกนายที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในงานเทศกาลพลุเมืองพัทยา ประจำปี 2563 โดยกำหนดจัดขึ้นริมชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในวันที่ 27-28 พ.ย.63 นั้น
            มีรายงานว่า ในวันที่สองของการจัดงานเทศกาลพลุไฟเมืองพัทยา ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นคืนสุดท้ายของกิจกรรมที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงาน การปฏิบัติหน้าที่ของกำลังเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่อาสา กู้ภัย เทศกิจ และสื่อมวลชน ก็เป็นไปอย่างเข้มข้นด้วยเช่นกัน เพราะตลอดปริมาณนักท่องเที่ยวแห่แหนเข้างานเพื่อชมพลุไฟในคืนสุดท้ายกันอย่างแน่นขนัด เจ้าหน้าที่ต้องวางแผนการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม
          ทั้งนี้ ทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication โดย น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ ได้จัดเตรียมวัคถุดิบเพื่อทำชุดอาหารเป็นข้าวเหนียวไก่สมุนไพรและน้ำดื่มมาจัดทำให้เจ้าหน้าที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในวันที่สอง ซึ่งก็พบว่าได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ทยอยเดินเท้ามารับอาหารไปแจกจ่ายให้กลุ่มของตนเองกันตลดเวลา ท่ามกลางรอยยิ้มและความยินดีของทั้งผู้ให้จากองค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้รับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อท้องถิ่นเมืองพัทยา
           ทั้งนี้ จากที่ในวันแรกได้จัดทำชุดอาหาร ประกอบด้วย ข้าวเหนียวข้าว 30 กก. ไก่ทอดสมุนไพรจำนวน 40 กก. ข้าวโพดย่างเนย 10 กก. และน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานพัทยาฟ้าสดใสจำนวน 1,000 ขวด โดยสามารถทำชุดอาหารแจกจ่ายได้มากกว่า 650 ชุด และใช้น้ำดื่มไปประมาณ 500 ขวดในวันแรก วันที่สองจึงปรับเพิ่มวัตุดิบเพื่อความเหมาะสมและเพียงพอ โดยข้าวเหนียวเพิ่มเป็น 60 กก. ไก่ทอดสมุนไพรรวม 70 กก. มันเผาอีก 30 กก. รวมทั้งสลัดโรลปลอดสารพิษ 100 ชุด ข้าวโพดย่างเนยอีก 10 กก. และน้ำดื่มที่ใช้ในวันนี้อีก 550 ขวด ซึ่งใช้แจกจ่ายเจ้าหน้าที่ในงานเทศกาลพลุเมืองพัทยาคืนที่สองได้กว่า 600 ชุด
          อย่างไรก็ตาม หากทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทำนองนี้อีก จะปรับเปลี่ยนรูปแบบอาหารเป็นวัตถุดิบประเภทอาหารทะเลเพื่อมาทำเมนูซีฟู้ดแบบรับประทานง่ายมาจากจ่ายพี่น้องเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจในการเสียสละ และเพื่อให้ชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนได้มีรายได้จากการจำหน่ายวัตถุดิบปรุงอาหาร และถือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นจิตสาธารณะในตัวบุคคลต่อไปด้วย
           มีรายงานด้วยว่า เจ้าหน้าที่ที่มารับแจกอาหารต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถือว่ามีประโยชน์กับทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมากที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีของอร่อยปรุงสดให้ได้รับประทาน เพราะผู้ปฏิบัติงานจะได้รับแจกข้าวกล่องพลาสติกที่เย็นชืด บางคนจึงต้องหาซื้ออาหารรับประทานอาหารด้วยตนเอง ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณทางองค์กรรับบิชคอมที่เห็นใจและเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตัวเล็ก ๆ และหวังว่าในอนาคตจะได้จัดกิจกรรมแบบนี้ให้พี่น้องเจ้าหน้าที่ได้อิ่มท้องกันอีก
Advertisement