สัตหีบจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

            เมื่อวันที่ 25 พ.ย.63 ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี (รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดชลบุรี) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมีนายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเครือข่ายของกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก 11 อำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ
            นายธนัท ประทุมแดง ประธานเครือข่ายของกองทุนแม่ของแผ่นดิน กล่าวว่า การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด โดยได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินขวัญถุงพระราชทาน หรือที่เรียกว่า “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” กองทุนละ 8,000 บาท โดยมีพระประสงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ เป็นกลไกแกนนำพลังแผ่นดิน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติต และเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2548-2562 รวม 247 หมู่บ้านและในปี 2563 มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนฯ อยู่ระหว่างรอเข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทานฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 11 หมู่บ้าน จะมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้นเป็น 258 หมู่บ้าน/ชุมชน
            นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน กล่าวว่า หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือกำเนิดขึ้นตามพระประสงค์ให้พลังประชาชนเป็นแกนหลักสำคัญ ในการร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ด้วยกระบวนการสันติวิธี สร้างความรักความสมานฉันท์ และความเข้มเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้าย วันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงเป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่ในวันนี้ ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
           โดยจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่แสดงออกถึงการตั้งปณิธานความดีเพื่อแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดชายหาดอ่าวดงตาล แบ่งเป็น 2 จุด คือ จุดที่ 1 เริ่มตั้งแต่บริเวณที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ถึงอุทยานประวัติศาสตร์ จุดที่ 2 เริ่มตั้งแต่ สะพานหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งถึงอุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ
Advertisement