โรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563

           (22 พ.ย.63) ที่อาคารนันทา สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี โรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ ได้พิธีจัดมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ เป็นประธานมอบ พร้อมด้วยนางนันทา วิลลันส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ นางภารดา สุจริตกุล ประธานการจัดงาน นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
          สำหรับการจัดพิธีจัดมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็กในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ บุพการี และผู้มีพระคุณ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครอง และครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน และเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิชาชีพดูแลสุขภาพ โดยในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 210 คน และมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรในวันนี้ 109 คน
           สำหรับโรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดสอนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็ก มีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 6 เดือน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือน และฝึกงานในสถานพยาบาลอีก 3 เดือน ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 093-235-6953 หรือ 084-219-5825

Advertisement