รับบิชคอมเตรียมลงพื้นที่รักษาความสะอาดจุดชมนกคลองนกยาง เสริมศักยภาพการทำงานร่วมกับชาวบ้านนาเกลือและเมืองพัทยาป้องกันขยะทะลักบริเวณจุดชมนก ป่าโกงกางคลองนกยาง สวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อศรีนิล

            น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเผยว่า ทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication จะได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดร่วมกับทางเมืองพัทยาและชาวบ้านนาเกลือ ที่จะมีการเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณเขตกำแพงกั้นขยะ บริเวณจุดชมนก สวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อศรีนิล ซอยนาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นี้ เนื่องด้วยพบว่าในปัจจุบันเริ่มมีปริมาณขยะมูลฝอยไหลมาตามทางน้ำจนมาติดค้างเพิ่มมากขึ้น

           ทั้งนี้ จากการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน ทราบว่า บริเวณแนวกำแพงกั้นขยะที่เป็นตะแกรงเหล็กและสันเขื่อนป้องกันเศษขยะมูลฝอยลงสู่ทะเลนาเกลือนั้นมีปริมาณลอยมาติดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ขวางทางน้ำระบายลงสู่ทะเล ทั้งขยะครัวเรือน ขยะพลาสติก และขยะจากธรรมชาติ ทางกลุ่มชาวบ้านนาเกลือจึงได้ร่วมกับทางเมืองพัทยากำหนดจัดการทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวขึ้น เพื่อลดปริมารขยะที่ไหลลงสู่ทะเลและเป็นการเปิดทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังเมืองพัทยา และสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้ป่าโกงกางผืนสุดท้ายของเมืองพัทยา
           ทั้งนี้ เบื้องต้นทางประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้ลงพื้นที่บริเวณจุดชมนก ป่าโกงกาง และโดยรอบสวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อศรีนิล รวมทั้งสะพานคลองนกยาง เพื่อทำการเก็บข้อมูลและสำรวจปริมาณขยะ เพื่อเตรียมการจัดเก็บขยะในครั้งนี้ร่วมกับชาวบ้านและเมืองพัทยา อันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรักษาความสะอาดของกิจกรรมให้มีการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความสะอาดที่ดียิ่งขึ้นไปด้วย

Advertisement